400  920  1022 180 0169 1835
Home > 桥隧维修材料 > FH-CR-混凝土无机聚合物砂浆
 • 产品图片
 • 应用图片
 • 应用图片
 • 应用图片
 • 应用图片
 • 产品视频
  产品视频

应用: 

 • 适用于混凝土结构的空洞、蜂窝、麻面、破损、剥落、露筋等表面损伤的修补

特点:

 • 材料经过高分子聚合物改性,对混凝土构件的结合力极强,镘抹时不垂落
 • 硬化后不收缩,不开裂

参数:

 • 骨料粒度:0-2 mm
 • 抗折强度:≥6 mpa
 • 抗压强度:≥20 mpa(28d)
 • 拉伸胶粘结强度:

    原强度≥1.0 mpa

    浸水后≥1.0 mpa

    老化后≥0.5 mpa

    冻融循环≥1.0 mpa

 • 加水混合后使用时间:约60 min

 

pdf下载